tisdag 31 mars

VÄDER Duggregn till regn hela natten, under tidig morgon uppklarnande och uppehåll i regn någon timme. God sikt och vind först från sydväst sedan från nordväst. Förmiddag sydlig till sydostlig vind och regn och regn blandad snö. Uppklarnande och sol från lunch fram till c:a 14 sedan ökad molnighet och ökande kall vind från NV.
02:00 medelvind V 12 m/s, byvind 16 m/s, +4,1C, vattenstånd +34 cm
05:00 medelvind SV 7 m/s, byvind 10 m/s, +3,6C, vattenstånd +36 cm
08:00 medelvind SO 6 m/s, byvind 7 m/s, +3,8C, vattenstånd +24 cm 11:00 medelvind S 7 m/s, byvind 12 m/s, +2,2 C, vattenstånd +5 cm 14:00 medelvind S0 4 m/s, byvind 5 m/s, +2,0C, vattenstånd – 10 cm 17:00 medelvind NV 9 m/s, byvind 10 m/s, +4,2 C, vattenstånd – 4 cm
20:00 medelvind NV 9 m/s, byvind 12 m/s, +4,2 C, vattenstånd – 4 cm Väderdata från SMHI och/eller Gottskärs Hotells väderstation på Nidingen. Vattenståndet avser uppgifter från havspegeln vid Ringhals. Solen gick upp 06:47 och ner 19:47.

PERSONAL Annelotta Rolfsdotter Carlsson, Uno Unger och Andreas Nordin, Vilhelm Nordin (8 år), Johanna Giannone samt Per Arne Lindgren. Lasse Hellberg kom ut vid 14-tiden för ett par timmar och återvände därefter till Skallahamn tillsammans med Uno Unger.

VERKSAMHET 17 nät 07:30-08:30. I Kausan 10 burar och på Playan 8 burar 07:00-18:00. Dessutom fångst med fröfällan vid Fotogenboden klockan 06:00-18:00. Vresrosnäten och näten vid strandoxeln togs ner inför tillträdesförbudet i reservatet. Datainläggning av ringmärkning och kontroller under dagen och kvällen.

OBSERVATIONER KANADAGÅS, 5 ex visade sig på ostudden. GRÅGÅS, 2 ex cirklade över ön under lunchtimmarna TOPPSKARV, minst 5 ex höll till vid Klockfotsrevet under eftermiddagen. PILGRIMSFALK En 2K jagade över ön vid 10-tiden men flög strax åter mot Onsalalandet. KÄRRSNÄPPA 1 ex hördes på morgonen vid 07:00-tiden. RÖDBENA 1 ex rastade i Kausan under morgonen. RINGDUVA 1 ex rastade och flög österut. TALTRAST 1 ex hoppade vid fröfällan.
SÅNGLÄRKA 1 ex hördes översträckande. STARE 16 ex flög österut över ön. Fullständig rapportering finns via den blå länken *Observationer*, längst ner till höger i Svalanversionen av dagboken.

RINGMÄRKNING Skärsnäppa 1, Skärpiplärka 1, Gärdsmyg 4, rödhake 5, koltrast 4, kungsfågel 1, bofink 2 och Blåmes 4, järnsparv 1. Summa: 23 ex av 9 arter. Totala antalet fåglar ringmärkta denna månad är 804 ex och i år 804 ex.

KONTROLLER En gransångare men dansk ring kontrollerades, den tredje främmande kontrollen hittills i år. Tidigare i mars har en dansk blåmes och en brittisk koltrast registrerats. 22 egna korttidskontroller: Järnsparv (3), rödhake (3), gärdsmyg (1), kungsfågel (2), skärpiplärka (1) och bofink (12).

UPPDRAGSARBETE Inget idag.

ÖVRIGT Efter en promenad bort till ostuddens spets kommer nu denna väg vara stängd från 1 april och några månader framåt. Uno Unger åkte hem för denna gång och han avtackades med ett sedvanligt kaffe och bullkalas. Per Arne gjorde några kompletteringar till fröfällan som därför förhoppningsvis blir skonsammare för tättingarna. Sigyn passerade förbi ön.

VID DATORN Andreas Nordin

måndag 30 mars

VÄDER Duggregn till regn hela natten till 07:30, därefter uppehåll under en och en halv timme. Åter lätt regn från 09:00. God sikt och vind först från sydväst sedan ökande från nordväst. Från 14-tiden uppklarnande och klar himmel och mojnande vind, dock åter ökande sent under kvällen.
02:00 medelvind SV 2 m/s, byvind 4 m/s, +4,8C, vattenstånd +26 cm 05:00 medelvind SV 1 m/s, byvind 2 m/s, +4,6C, +24 cm
08:00 medelvind NV 6 m/s, byvind 7 m/s, +4,4C, +22 cm
11:00 medelvind NV 10 m/6, byvind 13 m/s +4,4C, +22 cm
14:00 medelvind NV 14 m/s, byvind 18 m/s, +4,2C, +27 cm
17:00 medelvind NV 8 m/s, byvind 10 m/s, +4,5C, +24 cm
20:00 medelvind NV 6 m/s, byvind 10 m/s, +4,5C, +21 cm
23:00 medelvind V 12 m/s, byvind 15 m/s, +4,7C, +24 cm Väderdata från SMHI och/eller Gottskärs Hotells väderstation på Nidingen. Vattenståndet avser uppgifter från havspegeln vid Ringhals. Solen gick upp 06:50 och ner 19:45.

PERSONAL Annelotta Rolfsdotter Carlsson, Uno Unger, Andreas Nordin, Vilhelm Nordin (8 år), Johanna Giannone samt Per Arne Lindgren.

VERKSAMHET 14 nät 07:30 09:00. I Kausan 18 burar och 8 burar på Playan 11:00-18:00. Dessutom fångst med fröfällan vid Fotogenboden klockan 06:00-18:00. Datainläggning av ringmärkning och kontroller t.o.m. dags dato.

OBSERVATIONER KÄRRSNÄPPA 1 ex rastade på Playan. STORSPOV tre lyfte från nordstranden 07:00 RÖDBENA första har anlänt till ön TALTRAST 2 ex rastande GRÅGÅS 2 ex förbiflygande RÖDVINGETRAST 1 ex rastande SÄDESÄRLA 1 ex rastande Fullständig rapportering finns via den blå länken *Observationer*, längst ner till höger i Svalanversionen av dagboken.

RINGMÄRKNING Skärsnäppa 8, Gärdsmyg 2, rödhake 7, koltrast 11, rödvingetrast 1, kungsfågel 22, bofink 4 och sävsparv 1. Summa: 56 ex av 8 arter. Totala antalet fåglar ringmärkta denna månad är 781 ex och i år 781 ex.

KONTROLLER 18 egna korttidskontroller: Järnsparv (1), rödhake (2), kungsfågel (2), och bofink (13). Dessutom egna kontroller av en skärsnäppa märkt som 2K den 23/4 2011, en skärpiplärka märkt som 1K hona 4/8 2013, en koltrast märkt som 1K 2/11 2014 och två pilfinkar märkta som 1K+ oktober 2014.

UPPDRAGSARBETE Inget idag.

ÖVRIGT Gott om koltrasthanar under de få morgontimmar då ringmärkningen pågick. Skärsnäpporna har börjat komma in i vadarburarna.

VID DATORN Andreas Nordin och Uno Unger

söndag 29 mars

VÄDER Lufttrycket föll under natten till 994 hPa och genererade hård vind mellan S och SO samt mulet med dålig sikt. Regn från midnatt till klockan 10:30. De mest intensiva och långvariga regnen under förmiddagen passerade dock söder om Nidingen. Hastigt avtagande vind efter klockan 07. Efter en lätt skur vid 14:30-tiden uppehåll resten av dagen och ganska god sikt.
02:00 medelvind S 16 m/s, byvind 22 m/s, +4,7 C, vattenstånd -10 cm
05:00 medelvind SO 13 m/s, byvind 17 m/s, +4,6 C, -18 cm
08:00 medelvind S 7 m/s, byvind 11 m/s, +5,1C, -24 cm
11:00 medelvind SV 4 m/s, byvind 7 m/s, +5,6C, -12 cm
14:00 medelvind SV 4 m/s, byvind 5 m/s, +5,5C, +10 cm
17:00 medelvind SO 4 m/s, byvind 5 m/s, +5,2C, +18 cm
20:00 medelvind S 5 m/s, byvind 7 m/s, +5,0C, +20 cm
23:00 medelvind S 5 m/s, byvind 7 m/s, +5,0C, +17 cm Väderdata från SMHI och/eller Gottskärs Hotells väderstation på Nidingen. Vattenståndet avser uppgifter från havspegeln vid Ringhals. Solen gick upp 06:50 och ner 19:44 (sommartid).

PERSONAL Göran Andersson, Annelotta Rolfsdotter Carlsson och Uno Unger fram till middagstid, därefter Andreas Nordin, Vilhelm Nordin (8 år) och Johanna Giannone samt Per Arne Lindgren och tills vidare kvarstannande Annelotta Rolfsdotter Carlsson och Uno Unger. Göran Andersson lämnade stationen tillsammans med Lasse Hellberg, som skötte transporten till och från Nidingen.

VERKSAMHET 17 nät 12:30-14:45. I Kausan 4 burar 13:00-14:00 och 25 burar 14:00-18:00. Dessutom fångst med fröfällan vid Fotogenboden klockan 09:00-18:00.Datainläggning av ringmärkning och kontroller t.o.m. dags dato.

OBSERVATIONER VITKINDAD GÅS 16 ex flög ett varv över fyrområdet och försvann troligen österut 12:10. SPARVHÖK Ett ex, troligen en adult hane (samma som igår?), sågs jagande över ön vid några tillfällen. PILGRIMSFALK En fjolåring besökte ön vid 14-tiden och stressade vadarna en hel del, men gav snart upp och flög in mot fastlandet igen. MORKULLA Ett ex sågs flygande österut från Fotogenboden 12:25.
Fullständig rapportering finns via den blå länken *Observationer*, längst ner till höger i Svalanversionen av dagboken.

RINGMÄRKNING Koltrast 1 och bofink 6. Summa: 7 ex av 2 arter. Totala antalet fåglar ringmärkta denna månad är 725 ex och i år 725 ex.

KONTROLLER 19 egna korttidskontroller: Järnsparv (3), rödhake (4), kungsfågel (2) och bofink (10). UPPDRAGSARBETE Strandstädning (0,5 tim).

ÖVRIGT Sparvhöken och även pilgrimsfalken stressade skärsnäpporna och större strandpiparna på ön Vid ett tillfälle sågs 22 större strandpipare stå och trycka ute på Hamnudden.

VID DATORN Göran Andersson och Uno Unger

lördag 28 mars

VÄDER Efternatten blåsig men stjärnklar med mycket god sikt samt lufttrycket nära normalt. Dimma i bankar, varierat med dis och halvmulet, under f.m. Under eftermiddagen förbättring till god sikt och tillfälligt lättande molntäcke.
01:00 medelvind V 7 m/s, byvind 10 m/s, +4,0 C, vattenstånd -2 cm 04:00 medelvind V 8 m/s, byvind 10 m/s, +3,9 C, -7 cm
07:00 medelvind V 5 m/s, byvind 7 m/s, +3,9C, -22 cm
10:00 medelvind SV 3 m/s, byvind 8 m/s, +4,7C, -26 cm, dis/dimma 13:00 medelvind S 5 m/s, byvind 6 m/s, +4,3C, -12 cm, god sikt
16:00 medelvind SO 8 m/s, byvind 9 m/s, +4,7C, -7 cm
19:00 medelvind SO 11 m/s, byvind 12 m/s, +4,7C, -10 cm
22:00 medelvind S 17 m/s, byvind 21 m/s, +4,4C, -11 cm Väderdata från SMHI och/eller Gottskärs Hotells väderstation på Nidingen. Vattenståndet avser uppgifter från havspegeln vid Ringhals. Solen gick upp 05:53 och ner 18:42.

PERSONAL Göran Andersson, Annelotta Rolfsdotter Carlsson och Uno Unger.

VERKSAMHET 17 nät klockan 05:00-12:00 samt fångst med fröfällan vid Fotogenboden klockan 05:00-18:00. Datainläggning av ringmärkning och kontroller t.o.m. dags dato.

OBSERVATIONER GRÅGÅS Ett ex sträckte mot NO norr om ön 06:21 och senare en kvartett in mot kusten. SMÅLOM Under förmiddagen 9 sydsträckande ex varav två i full sommardräkt på nära håll, samtliga passerade väster om Nidingen. Dessutom ett ex sträckande mot V. HAVSSULA En 4K sträckte S väster om Nidingen 07:32. Vid ett tillfälle avbröt den flygningen, sökte upp en hovrande trut, dök och tog troligen bytet. SPARVHÖK Ett ex passerade mot NO över fyrområdet och fortsatte mot Onsalalandet 08:39. Från middagstid jagade en adult hane över ön och sågs i alla fall ännu vid 14:00-tiden. STÖRRE STRANDPIPARE 24 ex stod samtidigt och tryckte längst ut på
Hamnudden vid 14-tiden. Troligen hade alla på ön häckande fåglar samlats här på grund av en jagande sparvhök, ett beteende vi upplevt förr när rovfåglar jagar på Nidingen. STORSPOV Ett ex, ev. samma som tidigare under veckan stöttes ett par gånger vid Dammen under förmiddagen. KENTSK TÄRNA Ett ex flög söderut utanför Västudden 14:47. TORDMULE Ett ex sträckte mot söder utanför Västudden 06:19. RINGDUVA En ringduva stöttes O om SMHI:s väderstation vid 12-tiden. KAJA 4 ex passerade österut över ön 07:14. GRÖNSISKA Ett ex hördes överflygande i fyrområdet vid 12-tiden. VINTERHÄMPLING Ett ex sågs och hördes sträckande mot NO i fyrområdet vid 12-tiden. Ny årsart för Nidingen. Fullständig rapportering finns via den blå länken *Observationer*, längst ner till höger i Svalanversionen av dagboken.

RINGMÄRKNING Gärdsmyg 3, järnsparv 2, rödhake 2, koltrast 8, kungsfågel 5, bofink 3 och sävsparv 1. Summa: 24 ex av 7 arter. Totala antalet fåglar ringmärkta denna månad är 718 ex och i år 718 ex.

KONTROLLER 13 egna korttidskontroller: Gärdsmyg (2), järnsparv (1), rödhake (2), kungsfågel (1) och bofink (8). Dessutom sågs en adult silltrut med gul färgring V2PK, vilken ursprungligen ringmärktes som pullus på Sprogö vid Korsör på sydvästra Själland 25/6 2008. Den är även avläst tidigare år på Nidingen.

UPPDRAGSARBETE Gästtoaletten i hamnen tömdes och städades (0,5 tim). ÖVRIGT Vid dagens fågelfångst fick vi en 3K+ bofinkhona med s.k. klumpfötter orsakade av ett papillomvirus. Tarserna var så tjocka av fjälliga utväxter, så vi inte kunde ringmärka den. Denna sjukdom är tydligen vanligast på bofink, men har konstaterats även på bergfink och domherre. Annelotta bjöd på en god middag, idag bestående av stekt torsk med potatis och grönsaker.

VID DATORN Göran Andersson och Uno Unger

fredag 27 mars

VÄDER Vid 03-tiden mulet, disigt och måttlig sikt samt ca 1007 hPa i lufttryck, stigande tendens. Dimma klockan 04-05:15. Därefter dis över havet respektive solsken från halvklar himmel fram till 16-tiden då det mulnade och sikten blev god. Maxtemp +6,3 grader noterades klockan 14. Under e.m. kom den svaga vinden från olika riktningar. 01:00 medelvind O 2 m/s, byvind 3 m/s, +3,1 C, vattenstånd +4 cm 04:00 medelvind O 2 m/s, byvind 3 m/s, +1,4 C, -2 cm, dimma
07:00 medelvind O 2 m/s, byvind 3 m/s, +2,1C, -11 cm
10:00 medelvind O 2 m/s, byvind 3 m/s, +4,1C, -10 cm
13:00 medelvind V 2 m/s, byvind 3 m/s, +5,9C, -3 cm
16:00 medelvind NV 2 m/s, byvind 2 m/s, +5,2C, -3 cm
19:00 medelvind SV 3 m/s, byvind 4 m/s, +4,7C, -6 cm
22:00 medelvind SV 5 m/s, byvind 8 m/s, +4,2C, -8 cm Väderdata från SMHI och/eller Gottskärs Hotells väderstation på Nidingen. Vattenståndet avser uppgifter från havspegeln vid Ringhals. Solen gick upp 05:56 och ner 18:40.

PERSONAL Göran Andersson, Annelotta Rolfsdotter Carlsson och Uno Unger.

VERKSAMHET 17 nät klockan 05:00-12:00 samt fångst med fröfällan vid Fotogenboden klockan 05:00-12:00 och 14:30-19:00. Datainläggning av ringmärkning och kontroller.

OBSERVATIONER GRÅGÅS – 7 ex upptäcktes simmande västerut längs Playan 08:30-08:40. GRAVAND – Under morgonen tävlade inte mindre än 9 hanar om 3 honors gunst på och utanför stranden vid trädgårdsfållan. ALFÅGEL – En hona i sällskap med en kniphona mellan Hamnudden och Klockfotsrevet under eftermiddagen. SPARVHÖK – Ett ex, troligen en adult hona, sträckte rakt över fyrområdet mot NO 11:29.
STORSPOV – Ett ex mot SV klockan 10:03 över Västudden. RINGDUVA – Två ringduvor rastande på ön idag. SÅNGLÄRKA – Minst tre sträckande. SÄDESÄRLA – Ett ex kom flygande från SO över fyrområdet 11:23, satte sig tillfälligt på förste fyrvaktarbostaden innan den flög ner till Kausan. KAJA – Tidigt på morgonen sågs gårdagens kaja, som övernattat på ön. Nio ex flög österut över fyrområdet vid 09-tiden. STEGLITS – Ett ex överflygande ner mot hamnen. HÄMPLING – Ett ex flygande fram och åter över västra delen vid ett par tillfällen under eftermiddagen. DOMHERRE – En 3K+ hona fångades under morgonen i nät vid Fotogenboden och ringmärktes. Troligen samma ex som igår. Fullständig rapportering finns via den blå länken *Observationer*, längst ner till höger i Svalanversionen av dagboken.

RINGMÄRKNING Ängspiplärka 1, gärdsmyg 36, järnsparv 7, rödhake 8, koltrast 4, kungsfågel 71, bofink 7 och domherre 1. Summa: 135 ex av 8 arter. Totala antalet fåglar ringmärkta denna månad är 694 ex och i år 694 ex.

KONTROLLER Sju egna korttidskontroller: Gärdsmyg (1), rödhake (1), koltrast (1) och bofink (4). Dessutom hittades en slagen koltrast vid Strandoxeln, som vi hade ringmärkt i förrgår, samt en död kungsfågel vid nya fyren, som märktes för åtta dagar sedan.

UPPDRAGSARBETE Fortsatt strandstädning och sortering av det insamlade skräpet (4 tim).

ÖVRIGT Ett rejält nedfall av kungsfåglar. Mycket stor dominans på 2K hanar. Vikterna överlag mycket låga, några på 4,4 g dock ändå pigga. En anländande individ till området vid Strandoxeln under eftermiddagen, en 2K hane, var så uttröttad, att vi såg den sitta på marken och dö. Kungsfågeln visade sig bara väga 4,37 g.

VID DATORN Göran Andersson och Uno Unger

torsdag 26 mars

VÄDER Regnuppehåll natten till i dag, men den friska ostvinden från i går kväll fortsatte öka till hård under småtimmarna. Lufttrycket var ca 1008 hPa i gryningen och 1004 vid lunchtid. Regn, tidvis kraftigt, 05:45-13:00 och sikten 1-2 km. Vid 16-tiden avtog vinden snabbt och det mesta av molnen drog bort österut.
01:00 medelvind O 12 m/s, byvind 16 m/s, +3,0 C, vattenstånd -17 cm
04:00 medelvind O 14 m/s, byvind 17 m/s, +3,4 C, -28 cm
07:00 medelvind SO 13 m/s, byvind 16 m/s, +4,3C, -17 cm
10:00 medelvind SO 7 m/s, byvind 11 m/s, +4,1C, -2 cm
13:00 medelvind S 5 m/s, byvind 8 m/s, +4,7C, +4 cm
16:00 medelvind V 3 m/s, byvind 6 m/s, +4,5C, normalt vattenstånd 17:00 medelvind SV 1 m/s, byvind 3 m/s, +4,9C, -2 cm
19:00 medelvind SO 2 m/s, byvind 2 m/s, +3,8C, -3 cm
22:00 medelvind SV 2 m/s, byvind 3 m/s, +3,8C, +3 cm Väderdata från SMHI och/eller Gottskärs Hotells väderstation på Nidingen. Vattenståndet avser uppgifter från havspegeln vid Ringhals. Solen gick upp 05:59 och ner 18:38.

PERSONAL Göran Andersson, Annelotta Rolfsdotter Carlsson och Uno Unger.

VERKSAMHET Ingen nät- och burfångst p.g.a. kraftig vind och kontinuerligt regn fram till 13-tiden. Fångst med fröfällan vid Fotogenboden klockan 09:00-18:00. Datainläggning av ringmärkning och kontroller.

OBSERVATIONER BLÄSAND – Ett par (3K+ hane och 2K+ hona) hittades i Kausan vid 12-tiden. De flög ut till Klockfotsrevet efter 10 minuter men återfanns utanför nordstranden på eftermiddagen. ALFÅGEL – En hona i sällskap med ett par knipor S om Hamnudden vid 17-tiden. SJÖORRE – Förutom den stationära storflocken på ca 200 ex, sågs 95 sträckande söderut långt väster om ön och 45 + 10 ex likaså på sydsträck öster om ön under
sena eftermiddagen. SMÅLOM – Ett sydsträckande ex 17:28. GRÅHÄGER – Ett ex sträckte västerut över Västudden strax efter lunch. STRANDSKATA – En fjolårsfågel med rejält vitt halsband letade efter mask i fyrområdets gräsmattor för andra dagen i rad. RINGDUVA – Även idag rastade ett ex på ön. JORDUGGLA – Ett ex upptäcktes flygande österut över SMHI:s väderstation 14:25. Den landade N om Prästens grav. Därefter sågs den flygande ytterligare tre gånger över ön men satte sig till sist åter vid Prästens grav. DUBBELTRAST – Ett ex stöttes vid stigen SV om Kruthuset. Därefter sågs den flygande ytterligare 3 gånger innan den till sist landade NV om Prästens grav 15:30. KAJA – Ett ex som blivit kvar sedan igår sågs tillsammans med ett annat ex i fyrområdet större delen av dagen. BOFINK – Minst 150 ex torde ha rastat på eller sträckt förbi ön under dagen. DOMHERRE – En hona rastade i slånbuskaget NV om Fotogenboden 15:45. Fullständig rapportering finns via den blå länken *Observationer*, längst ner till höger i Svalanversionen av dagboken.

RINGMÄRKNING Järnsparv 1 och bofink 41. Summa: 42 ex av 2 arter. Totala antalet fåglar ringmärkta denna månad är 559 ex och i år 559 ex.

KONTROLLER Endast två egna korttidskontroller: järnsparv (1) och bofink (1). Dessutom kontrollerades fem pilfinkar ursprungligen ringmärkta på Nidingen under tiden 30/9 – 25/10 2014, vilka tydligen har övervintrat på ön.

UPPDRAGSARBETE Inget idag.

ÖVRIGT Annelotta gjorde om fågelstationens kök till bagarstuga under förmiddagen och ljuvliga dofter av sockerkaka och bullar fick oss att glömma det kyliga och regniga vädret utanför. Till kvällen avnjöts vildsvinskotletter med hasselbackspotatis.

VID DATORN Göran Andersson och Uno Unger

onsdag 25 mars

VÄDER Gårdagens dimma lättade under småtimmarna så att sikten var mycket god 04:30. Mulen morgon och f.m. med kortare och lätta regn- och hagelbyar. Lufttrycket ca 1014 hPa under f.m. Skådarsikten var mycket fin större delen av dagen. Regn och nedsatt sikt från 14:30. 01:00 medelvind O 2 m/s, byvind 2 m/s, +0,5 C, vattenstånd -14 cm
04:00 medelvind O 3 m/s, byvind 4 m/s, +1,0 C, -22 cm
07:00 medelvind O 6 m/s, byvind 8 m/s, +2,4C, -20 cm
10:00 medelvind O 7 m/s, byvind 9 m/s, +4,5C, -8 cm
13:00 medelvind O 9 m/s, byvind 11 m/s, +5,3C, -14 cm
16:00 medelvind O 10 m/s, byvind 13 m/s, +4,4C, -29 cm
19:00 medelvind O 10 m/s, byvind 15 m/s, +4,1C, -28 cm
22:00 medelvind O 10 m/s, byvind 14 m/s, +2,8C, -19 cm Väderdata från SMHI och/eller Gottskärs Hotells väderstation på Nidingen. Vattenståndet avser uppgifter från havspegeln vid Ringhals. Solen gick upp 06:01 och ner 18:36.

PERSONAL Göran Andersson, Annelotta Rolfsdotter Carlsson och Uno Unger.

VERKSAMHET 16 nät klockan 05:00-07:30, 17 nät 07:30-15:00 samt fröfällan vid Fotogenboden klockan 05:00-15:00. Datainläggning av ringmärkning och kontroller.

OBSERVATIONER KNÖLSVAN – Under eftermiddagen hade vi besök av ett par i Kausan. Den som uppfattades som hona i paret var ringmärkt på vänster fot. Sannolikt utgjordes dessa svanar av förra årets häckande par. ALFÅGEL – En hona höll ihop med två par knipa strax utanför Västudden under morgonen. SJÖORRE – Förutom den stationära storflocken, i dag minst 175 ex, sågs 85 sträckande söderut långt väster om ön. SMÅLOM – Ett ex mot öster 07:08 och en sydsträckande 10:45. HAVSSULA – En 5K+ mot syd 06:30. GRÅHÄGER – Ett ex hördes över Kausan 04:55 och ett ex sträckte österut 09:55 strax söder om Hamnudden. Ny art för Nidingen i år. STENFALK – Ett honfärgat ex lyfte från Klockfotsrevet med ett mindre fågelbyte och passerade därefter österut över Hamnudden 11:20. Ny årsart 2015 för Nidingen. KENTSK TÄRNA – Ett ex sträckte in från väster till Västudden 07:47 men fortsatte
direkt österut längs Nordstranden. Första kentan i år noterades 20.3. SKOGSDUVA – Ett ex anlände västerifrån vid 11:30-tiden och gjorde direkt sällskap med 14 kajor som rastat någon timma på ön och tillsammans drog de österut mot fastlandet. KOLTRAST – Minst 30 ex rastade. Idag dominerade 3K+ av båda könen i fångsten. KAJA – 4 ex rastade kort vid 09:30-tiden och efter någon timma anlände ytterligare 15 ex. 14 av de sistnämnda drog österut tillsammans med en skogsduva 11:30, medan ett ex stannade i fyrområdet resten av dagen. BERGFINK – En 2K hona ringmärktes. Första obsen på Nidingen i år. DOMHERRE – Först ringmärktes 1 2K hane vid 06-tiden och vid 14-tiden anlände ytterligare 3 ex (2 hanar + 1 hona). De sistnämnda hanarna tog för sig rikligt av syrenbuskens knoppar. Fullständig rapportering finns via den blå länken *Observationer*, längst ner till höger i Svalanversionen av dagboken.

RINGMÄRKNING Gärdsmyg 10, järnsparv 6, rödhake 5, koltrast 16, kungsfågel 11, bofink 4, bergfink 1, domherre 1 och sävsparv 1. Summa: 55 ex av 9 arter. Totala antalet fåglar ringmärkta denna månad är 517 ex och i år 517 ex.

KONTROLLER Två rödhakar var de enda korttidskontrollerna under dagen. Dessutom sågs en 2K toppskarv med en stor orangeröd färgring på vänster fot ute på Klockfotsrevet. Troligen var det samma ex som sågs där även den 22/3. Denna toppskarv ringmärktes som bounge på Väderöarna i Bohuslän 2014.

UPPDRAGSARBETE Inget idag. ÖVRIGT Idag hade vi ett visst nedfall av bofink under sena eftermiddagen, men den hårda vinden och regnet från och med 14:30 omöjliggjorde fångst för ringmärkning. Vi får se om finkarna blir kvar tills imorgon. Annelotta bjöd oss på en utsökt middag bestående av smördegsinbakad tonfiskröra med utsökt sallad.

VID DATORN Göran Andersson och Uno Unger

tisdag 24 mars

VÄDER Efternatten stjärnklar, lätt disig och lufttrycket ca 1005 hPa. Framåt 05-tiden lite mer höga moln och måttlig sikt i dimbankar på avstånd. I stort sett en solig dag men dimma från klockan 10:20 till sena kvällen och dessutom mulnande vid 15:30-tiden. Temperaturen var på väg upp över +6 grader när dimman kom och gav oss en kylig dag. Lufttrycket steg med två enheter under dagen till 1007 hPa. 01:00 medelvind SV 7 m/s, byvind 10 m/s, +4,7 C, vattenstånd +7 cm 04:00 medelvind V 4 m/s, byvind 7 m/s, +4,0 C, +7 cm
07:00 medelvind V 3 m/s, byvind 6 m/s, +3,7C, +9 cm
10:00 medelvind V 3 m/s, byvind 4 m/s, +6,0C, +16 cm
13:00 medelvind SV 3 m/s, byvind 4 m/s, +3,1C, +8 cm
16:00 medelvind SV 4 m/s, byvind 4 m/s, +2,2C, -5 cm
19:00 medelvind S 3 m/s, byvind 4 m/s, +1,2C, -8 cm
19:00 medelvind SO 2 m/s, byvind 2 m/s, +0,8C, -6 cm Väderdata från SMHI och/eller Gottskärs Hotells väderstation på Nidingen. Vattenståndet avser uppgifter från havspegeln vid Ringhals. Solen gick upp 06:04 och ner 18:34.

PERSONAL Göran Andersson, Annelotta Rolfsdotter Carlsson och Uno Unger.

VERKSAMHET 17 nät klockan 05:00-07:45, 22 nät 07:45-12:15 samt fröfällan vid Fotogenboden klockan 05:00-18:00. Datainläggning av ringmärkning och kontroller.

OBSERVATIONER SMÅLOM – Tio ex (3+3 och enstaka) sågs flytta söderut under sporadisk sträckbevakning 06:30-10:00 innan dimman rullade in. STORMFÅGEL – Ett ex födosökte 08:57-09:02 under låg, aktiv flykt mot VNV längs det stråk tumlarna ofta använder mellan Nidingen och fastlandet. Svängde slutligen om i höjd med Råö, drog mot SO och landade på vattnet. PILGRIMSFALK – Strax före klockan 10 blev det mycket oroligt bland öns starar, vadare och vitfåglar. Vi letade förgäves efter en flygande pilgrimsfalk Det visade sig att den satt högst upp i nya fyren och sågs av GAN just när den gled ner mot Nordstranden och försvann spårlöst.
SKÄRSNÄPPA – Ca 200 ex i en koncentrerad flock flygande nervöst fram och åter över Kausan under en pilgrimsfalks besök vid 10-tiden. STORSPOV – Ett ex lyfte från området SV om Dammen 07:32 och flög västerut över ön. ROSKARL – 2 ex födosökte i högsta driftranden precis intill badtunnan innanför Stora bryggan. RINGDUVA – Idag rastade fortfarande en duva på ön. TRÄDLÄRKA – 1 ev. fortfarande 2 ex kvar på ön, nu för femte dagen i rad. SÅNGLÄRKA – Minst 2 ex hördes och sågs under dagen. KOLTRAST – Minst 20 ex efter ett lätt nedfall under morgonen, idag dominans av honor. RÖDVINGETRAST – Minst ett ex rastade i fyrområdetunder dagen. GRÅSPARV – Den fångades i nät 13C och märktes vid 10-tiden. Det blev gråsparv nr 40 som ringmärkts på fågelstationen sedan starten 1980, vilket utgör ungefär ett ex i snitt om året. HÄMPLING Minst 3 ex sågs flygande inom fyrområdet under dagen. Fullständig rapportering finns via den blå länken *Observationer*, längst ner till höger i Svalanversionen av dagboken.

RINGMÄRKNING Gärdsmyg 1, koltrast 13, rödvingetrast 1, kungsfågel 3, gråsparv 1 och sävsparv 1. Summa: 20 ex av 6 arter. Totala antalet fåglar ringmärkta denna månad är 462 ex och i år 462 ex.

KONTROLLER Förutom korttidskontroller av gärdsmyg (2), järnsparv (1), rödhake (3), koltrast (2) och bofink (2), kontrollerades och färgringmärktes idag en skärpiplärka märkt som pullus på Nidingen 18/6 2014. Dessutom fångades en brittiskmärkt 3K+ hona koltrast.

UPPDRAGSARBETE Upplockning av plast, glasflaskor, nylonrep och metallburkar längs driftranden, som skapades i vintras av två stormar med mycket högt vattenstånd. Sträckan Strandoxeln Kruthuset samt en del av Ostudden städades i dag (2,5 tim).

ÖVRIGT Internationella rymdstationen ISS sågs passera över södra himlavalvet klockan 04:53-04:57 från V till SO. Den loggade i sedvanlig marschfart: ett varv runt Tellus på ca 93 minuter.

VID DATORN Göran Andersson och Uno Unger

måndag 23 mars

VÄDER Mulen och blåsig natt med god sikt. Lufttrycket var ca 1015 hPa och föll under dagen med tio enheter. Lättande molntäcke under f.m. Till eftermiddagen allt tjockare molntäcke och disigt.
01:00 medelvind SV 11 m/s, byvind 14 m/s, +2,8 C, vattenstånd -25 cm
04:00 medelvind V 10 m/s, byvind 15 m/s, +2,5 C, -16 cm 07:00 medelvind SV 8 m/s, byvind 11 m/s, +3,0C, -11 cm
10:00 medelvind SV 10 m/s, byvind 12 m/s, +4,0C, -5 cm
13:00 medelvind SV 8 m/s, byvind 11 m/s, +4,8C, -5 cm
16:00 medelvind SV 7 m/s, byvind 10 m/s, +5,0C, -2 cm 19:00 medelvind SV 9 m/s, byvind 11 m/s, +5,0C, +6 cm
22:00 medelvind SV 10 m/s, byvind 13 m/s, +4,7C, +13 cm Väderdata från SMHI och/eller Gottskärs Hotells väderstation på Nidingen. Vattenståndet avser uppgifter från havspegeln vid Ringhals. Solen gick upp 06:07 och ner 18:33.

PERSONAL Göran Andersson, Annelotta Rolfsdotter Carlsson och Uno Unger.

VERKSAMHET 11 nät klockan 06:00-12:00 samt fröfällan vid Fotogenboden klockan 05:00-18:00. Datainläggning av ringmärkning och kontroller.

OBSERVATIONER VITKINDAD GÅS – 5 ex landade på Ostudden 07:53. Det revirhävdande kanadagåsparet gillade inte detta och jagade efter några minuter iväg sina mindre släktingar. KRICKA – En hanne och två honor rastade först vid Lillbryggan, sedan i Kausan. SJÖORRE – Ca 200 ex, grovt uppskattat, höll huvudsakligen till på sydsidan av Lillelandsrevet. Dessutom 55 ex, fördelat på tre flockar, tydligt sträckande söderut. SMÅLOM – Ett ex passerade söderut över Kausan 06:51. HAVSSULA – En 5K+ fågel sträckte mot S långt ut över havet 08:52. PILGRIMSFALK – En 2K hona slog en tobisgrissla vid nordstranden nära Rissastenen
klockan 10:50. Bytet togs iland på Svacken, där falken uppvaktad av två kråkor, åt på bytet tills vi råkade skrämma upp den vid 11:15-tiden. Den tog med sig kadavret, men tappade/släppte detta i havet, innan den fortsatte mot Onsalalandet. SILLTRUT – Idag hade de ökat till 18 adulta, som låg på vattnet utanför nordstranden. RINGDUVA – 2 ex rastade på ön. TRÄDLÄRKA – Samma två ex i fyrområdet kvar för fjärde dagen i rad. SÅNGLÄRKA – Ett ex sträckte mot NO rakt över fyrområdet 07:13. ÄNGSPIPLÄRKA – 2 ex födosökte vid 07-tiden på gångvägen vid nya fyren under morgonen och sent på e.m. i västra fyrområdet. KOLTRAST – Minst 15 ex, efter ett lätt nedfall under morgonen, med tydlig dominans av 3K+ hanar. RÖDVINGETRAST – Ett ex i fyrområdet under förmiddagen, två ex under e.m. STEGLITS – Den rastade en kort stund i stora fläderbusken 12:25.

RINGMÄRKNING Koltrast 6. Summa: 6 ex av 1 art. Totala antalet fåglar ringmärkta denna månad är 442 ex och i år 442 ex.

KONTROLLER Förutom några egna korttidskontroller av gärdsmyg (2), järnsparv (1) och rödhake (2), avlästes två revirhållande kanadagäss på ön. Båda gässen var honor som ringmärktes 2012 resp. 2013. Den ena honan märktes på höger ben vid sitt bo ca 30 meter öster om SMHI:s väderstation 2012, kontrollerades vid sitt bo på Svacken 2013 och avlästes idag vid Västra rännan i sällskap med en omärkt hane. Den andra honan märktes på vänster ben vid sitt bo vid Prästens grav 2013 och avlästes idag vid Dammen tillsammans med en omärkt hane. * Till sist kan nämnas att en tretåig mås, född på Nidingen 2007, märkt med en blå färgring med bokstäverna OJ vid Bulbjerg på NV-Jylland juli 2010, var tillbaka på sin bohylla på västra gamla fyren. Där har den faktiskt häckat årligen med sitt syskon sedan 2013. Detta är det enda fallet av syskonincest vi känner till hos arten på Nidingen.

ÖVRIGT SV om Prästens grav har nu den danska skörbjuggsörten (Cochlearia danica) börjat blomma och i fyrområdet blommar en del våtarv (Stellaria media). I jordkällarens NO-del hittades i går ett påfågelöga sittande i taket ännu i vinterdvala.

VID DATORN Göran Andersson och Uno Unger

söndag 22 mars

VÄDER Gnistrande stjärnklar och krispig natt med avtagande och vridande vind från NNO sent i går kväll till SV i dag på morgonen. Lufttrycket ca 1031 hPa, vilket är 20 tryckenheter högre än i går morse, men fallande. Under morgonen mulnande och ökande vind. Mycket god sikt och lätt mulet hela dagen. Värmedaller över havet. 01:00 medelvind O 3 m/s, byvind 6 m/s, -0,1 C, vattenstånd -19 cm 04:00 medelvind S 4 m/s, byvind 5 m/s, +0,3 C, vattenstånd -16 cm 07:00 medelvind SV 5 m/s, byvind 7 m/s, +1,3C vattenstånd +3 cm 10:00 medelvind SV 8 m/s, byvind 11 m/s, +2,0C vattenstånd -8 cm 13:00 medelvind SV 8 m/s, byvind 11 m/s, +2,1C vattenstånd -23 cm 16:00 medelvind SV 8 m/s, byvind 10 m/s, +2,7C vattenstånd -20 cm 19:00 medelvind SV 7 m/s, byvind 10 m/s, +3,3C vattenstånd -21 cm 22:00 medelvind SV 9 m/s, byvind 12 m/s, +3,3C vattenstånd -22 cm Väderdata från SMHI och/eller Position Nidingen. Vattenståndet avser Ringhals. Solen gick upp 06:10 och ner 18:29.

PERSONAL Göran Andersson, Annelotta Rolfsdotter Carlsson och Uno Unger.

VERKSAMHET 17 nät klockan 05:15-12:00 samt fröfällan vid Fotogenboden klockan 05:15-18:00. Datainläggning av ringmärkning och kontroller.

OBSERVATIONER KNÖLSVAN – Två ex upptäcktes 11:10 simmande utanför Västudden. Efter en kvart lyfte de och flög stadigt norrut. SJÖORRE – Ca 200 ex, grovt uppskattat, höll huvudsakligen till på sydsidan av Lillelandsrevet, men sågs även till viss del utanför Klockfotsrevet. Lokala förflyttningar noterades emellanåt. TOPPSKARV – Minst 12 ex stod samtidigt på Klockfotsrevet, varav en 2K märkt med en stor orangeröd färgring på vänster fot.
ROSKARL – Två ex höll till på sydsidan av Västudden under förmiddagen. TRETÅIG MÅS – En 2K sågs förbiflygande utanför nordstranden vid ett par tillfällen. SILLTRUT – Idag hade de ökat till 3 adulta, som tidvis stod på nordstranden. V I T V I N G A D T R U T – En 3K-fågel upptäcktes 17:20 stående på Klockfotsrevet tillsammans med fiskmåsar och gråtrutar. Efter endast ett par minuter lyfte den och flög i sydsydvästlig riktning i sällskap med ett par gråtrutar. Utseendemässigt talar mycket för att det rörde sig om den vitvingade trut som har övervintrat i Kungsbacka kommun. Ny art för Nidingen! TORDMULE – Ett ex i sommardräkt mot söder 10:50. TRÄDLÄRKA – Samma två ex från tidigare dagar var kvar i fyrområdet även idag. TALTRAST – Ett ex kvar på ön från igår. RINGMÄRKNING Gärdsmyg 2, bofink 1 och grönfink 2. Summa: 5 ex av 3 arter. Totala antalet fåglar ringmärkta denna månad är 436 ex och i år 436 ex.

KONTROLLER Förutom några egna korttidskontroller av gärdsmyg (3), rödhake (3), koltrast (1), kungsfågel (1) och bofink (1), sågs idag en 2K toppskarv med en stor orangeröd färgring på vänster fot ute på Klockfotsrevet. Den sistnämnda ringmärktes som bounge på Väderöarna i Bohuslän 2014.

UPPDRAGSARBETE Inget uppdragsarbete i dag.

ÖVRIGT * Söndagssupén – Annelotta Surprise – avnjöts under mottot: Ett bra vildsvin är filéad och ligger still på tallriken tillsammans med en rotfruktsgratäng! * Dagens clou var utan tvekan när Uno upptäckte en vitvingad trut ute på Klockfotsrevet. Tyvärr blev den inte kvar så många minuter, men som tur var kom larmet via walkie-talkie fram i tid, så att Göran och Annelotta springandes till tvättstugan kunde se den mot SSV bortflygande truten.

VID DATORN Göran Andersson och Uno Unger